Etno-kuća Večenaj je rodna kuća eminentnog naivnog slikara Hlebinske škole - Ivana Večenaja.

Nalazi se u Prekodravlju, pobliže u selu Gola a u vlasništvu je obitelji Večenaj. Unutar objekta nalazi se više od 700 etnografskih predmeta, a cijela etnografska zbirka, kuća i gospodarski objekti su Zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Tradicijska kuća s okućnicom formirana je tipičnim tradicijskim i gospodarskim zgradama: kuća, dva koša za spremanje kukuruza, “komora” – pomoćna zgrada, bunar sa čigom i pojilištem, štagalj i štala. Zgrade su dio narodnog graditeljstva karakterističnog za okućnicu “dvor” koja je do danas očuvana kao i sve prostorne i arhitektonske vrijednosti iz doba formiranja, s kraja 19. st.

Kuća, štala, štagalj i radionica opremljene su pripadajućim, originalnim tradicijskim predmetima od kojih je velika većina bila u upotrebi na ovome gospodarstvu obitelji Večenaj. U kući je 1920. rođen Ivan Večenaj, samouki slikar-jedan od predstavnika poznate podravske Hlebinske škole – podravskog naivnog slikarstva, pjesnik, pisac i sakupljač narodnog blaga.

Zbirka etnografskih predmeta slikara Ivana Večenaja i njegova sina Mladena Večenaja, broji 700 predmeta koji se nalaze na mjestu korištenja kao u doba kada je u kući živio poznati slikar sa svojim roditeljima i braćom s početka 20.st.

Galerija Ivan Večenaj

Dravska 40,

48331 Gola

Potražite nas na karti

Etno-kuća Večenaj

Petra Preradovića 25,

48331 Gola

Potražite nas na karti

Javite nam se

+ 385 98 970 9591, Mladen,

+ 385 99 207 5026, Petra

petravecenaj@gmail.com