Galerija Ivan Večenaj

Uglazbljene pjesme

  • Izvođač: Duo Anima

   Glazba i aranžman: Vlado Dolenec

   Nema više stare Gole,
   ni njezine lepe zore.
   Ni njezini lepi tiča
   Niti seča ni pužića.
   Ni poznatih starih lica
   Ni sa krohom kolibica.
   Ni pradjeda vu gačama,
   Ni kamiša vu lulama.

   Nema baka s poculicom,
   Niti žene s krunicom.
   Niti snehe vu crlenom ropcu,
   Niti kosca na žarkom soncu.
   Niti dekle vu pisanom,
   Niti snehe vu šaranom.
   Niti žene vu svilašu,
   Niti žene vu gunjašu.
   Niti dečka vu škrlaku,
   Niti čovek vu frtunu.

   Niti žena sa cekerom,
   Niti žene sa coclekom.
   Nema više sedilica,
   Ni gizdavi žerebica.

   Nema više lepih konja,
   Ni njihova znojna vonja.
   Nema više pomelajca,
   Niti starog pokučarca.
   Nema više ni kanasa,
   Nema više ni čordaša.
   Nema više vurmokara,
   Nema više ni steklara.
   Nema više piščokara,
   Nema više ni lončara.

   Nema više niti stope,
   Kolovrata ni preslice.
   Ni nareda ni snovače,
   Niti stare podrivače.
   Nema više ni kovača,
   Nema više ni šustara.
   Nema više ni kolara,
   Niti bokca ni bogice;
   Niti stare coprnice.

   Se je prešlo, se je vmrlo,
   Reklo bi se izumrlo.
   Ostala je samo sena,
   Kao davna uspomena.

  • Izvođač: Janja Ivančan

   Glazba i aranžman: Marijan Makar

   Z on kraj Drave lepa je ravnica,
   z jene Drava a z druge granica.
   Šmrčki cvrče, čičur si popeva,
   ševa z kukmom oblake zadeva.

   Prekodravje, pole okre Gole,
   sto put z mukom preorano pole.
   V Božji ruki prva šaka blata,
   v naši hiži šenica od zlata.

   Kam god ideš puta znaš,
   pole je kak očenaš.
   Jemput zemeš, tri put daš,
   pole je kak očenaš.

   Z on kraj Drave zavičaj počiva,
   greje sonce a rosica vmiva.
   Dok ga orjem preveč mi je blata,
   dok ga slikam fali mi još zlata.

  • Izvođač: Žetlice

   Glazba i aranžman: Marijan Makar

   Bog je zdavnja tebi to presudil:
   ,,Bodeš pevec!ti boš sveta budil!,,
   Mam si skočil i zebral si hižu,
   i to v Goli gde se prvi dižu.
   Kukuričeš kak da komanderaš,
   jene budiš, druge doma teraš.
   Celi den si svoje koke pazil,
   da je nebi stranski pevec gazil.
   Ak se ufa, plota nek preskoči!
   Oštriš kluna, bi mu skopal joči.
   Bar v dvorišču mora biti reda:
   stranski oče, al domaći neda.
   Ne ni čudo da je takov šari,
   saki čas se z drugom kokom pari.
   Čas so perge, čas žote, čas bele,
   tak je skupil farbe sake fele.
   Stara koka mladem pripoveda:
   ,,Ne iščite cukora znad meda!,,
   Zapamtite vi mlade bedače:
   najbolše je to kaj je domaće!

  • Izvođač: Elvira Voća

   Glazba i aranžman: Stjepan Mihaljinec

   Sneg je tak zapal da se čovek zgubi,
   šuma se zabelela kak mlada.
   Od trčkov samo vidli so se rubi,
   a v naši hiži sfalelo je drv.

   Do crnog mraka pucali so dubi,
   po putu z šume sneg još navek pada.
   Je grizla zima kak stekleni zobi,
   i žektala kak železni crv.

   Šuma ima velke joči,
   velka vuha, velke moči.
   V šumi žive coprnice,
   Bež iz šume predi kmice…

   Z jape je inje viselo kak brada,
   došli so z crnjavkami na čobi.
   Al zvečer v peči gorela je klada,
   z prežganom juhom vrnola se krv.

   Šuma ima velke joči,
   velka vuha, velke moči.
   V šumi žive coprnice,
   Bez iz šume predi kmice…

  • Izvođač: VA Domaja uz TO HRT-a

   Glazba i aranžman: Siniša Leopold

   Dok so snehe graha brale,
   lepo so si popevale:
   ,, Koj tikvanju moju fkrade,
   otpalo mu pola brade!,,

   Spleti Jana duge lasi,
   dojdi zdencu dečka spasi.
   Ak je fkrade dotepenec,
   Bog da opal v prvi zdenec!

   K obedu je došlo vreme,
   a obeda ni za seme.
   Ak je fkrade dotepenec,
   Bog da opal v prvi zdenec!

   Dotepenec pak se zgleda,
   al obeda cucek neda.
   Dojdi, vleče me gliblina,
   v putri ima preveč vina!

   Došla Jana, prešli svati,
   ido snehe graha brati.
   Dojdi, vleče me gliblina,
   v putri ima preveč vina!

   Od popevke i od smeha,
   ne razbireš grah od greha!

  • Izvođač: Žetelice

   Glazba i aranžman: Marijan Makar

   Mutna Drava, ti debela voda,
   saka pesma tebi nekaj doda!
   Kak i zemla, sega si nam dala,
   zlo i dobro si nam nanašala!

   Tvojom stezom pluli so fajsali,
   zlato z peska spirali zlatari!
   Konople si močila i prala,
   svojom vodom meline terala!

   Drava dobra i zločesta Drava,
   moje zlato, blato, šaš i kal.
   Ti robača, s hiljadu rukava,
   tebe nam je dragi Bogek dal!

   Kaj si dala stoput si nam zela,
   našu muku kosila i žela.
   Samo dojdeš, letinu pobereš,
   se poplaviš, zemlicu nam dereš!

   Zabiti te ipak nesmo šteli,
   lepu našu, zato smo te deli.
   Da smo mogli se o tebi reči,
   da si z nami v sreči i nesreči!

   Drava dobra i zločesta Drava,
   moje zlato, blato, šaš i kal.
   Ti robača, s hiljadu rukava,
   tebe nam je dragi Bogek dal!

  • Izvođač: Miroslav Živković i VA Domaja

   Glazba i aranžman: Siniša Leopold

   Dok na poldan bi zvonelo,
   škrlaka bi se dole zelo.
   I počelo se moliti,
   Majki Božji nazdraviti!

   Od negda je to tak bilo,
   v Podravini navek se molilo.
   V nedelu se na zvon pak pazilo,
   k meši se je se žurilo!

   Staro, mlado pobegava,
   jedno drugo prestigava.
   Čižme, sare, se glancajo,
   dekle lasi si brenajo!

   Po zvonu se delalo,
   po zvonu se riktalo.
   Zato zvoni i dale zvonite,
   v Podravini naši navek ostanite!

   Žene peglu fort topile,
   fodre svoje bi gladile.
   Japa so si škrlaka kefali,
   poculicu majka na glavi riktali.

   Dečki deli na hero škrlake,
   po nekoji žote saričnjake.
   Si so šteli biti lepši,
   dopadlivi i gizdaveši.

   Staro, mlado pobegava,
   jedno drugo prestigava.
   Čižme, sare, se glancajo,
   dekle lasi si brenajo!

   Po zvonu se delalo,
   po zvonu se riktalo.
   Zato zvoni i dale zvonite,
   v Podravini naši navek ostanite!

Galerija Ivan Večenaj

Dravska 40,

48331 Gola

Potražite nas na karti

Etno-kuća Večenaj

Petra Preradovića 25,

48331 Gola

Potražite nas na karti

Javite nam se

+ 385 98 970 9591, Mladen,

+ 385 99 207 5026, Petra

petravecenaj@gmail.com